Základní informace

Škola je komplexem škol pro sluchově postižené.

Výuka na této škole probíhá auditivně orální metodou (mluvenou formou jazyka).

Zřizovatel:  Hl.m.Praha.
: 613 88 149
IZO: 600020797
Obory vzdělávání:  
Gymnázium, čtyřleté 79-41-K/41
Informační služby 72-41-M/01 (maturitní zkouška)

 

Součásti školy

Naše škola sdružuje:
Mateřskou školu pro sluchově postižené
Základní školu pro sluchově postižené
Střední školu pro sluchově postižené
Školní jídelnu, Družinu a Internát a SPC

 

Nepřihlášený