Školní družina

ŠD je určena pro žáky od 1. do 4. tř.  Družina je určena přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.

Časový provoz družiny:
Ranní družina je v provozu od 7:00 do 7:45 hod. 
Družina je v provozu v pondělí až čtvrtek od 11:30 hod. do 17:00 hod, v pátek do 16:00
Poplatek za pobyt dítěte ve ŠD činí 150 Kč měsíčně, platí se na účet školy ve dvou splátkách září - prosinec 600,-Kč a leden - červen 900,-Kč.

Družina - platby

Nepřihlášený