Školní družina

ŠD je určena pro žáky od 1. do 4. tř.  Družina je určena přednostně pro děti zaměstnaných rodičů.

Časový provoz družiny:
Ranní družina je v provozu od 7:00 do 7:45 hod. 
Odpolední družina je v provozu v pondělí až pátek od 11:30 do 17:00 hodin.

Vyzvedávání dětí:
Děti mohou být z družiny vyzvedávány bez omezení do 14:00 hodin, dále až od 15:30hod. V době od 14:00 – 15:30 hod se děti z družiny nevydávají z důvodu plánovaných aktivit (i mimo školu). Pokud ze závažných důvodů potřebujete dítě vyzvednout v době mezi 14:00 – 15: 30 hodin, je třeba dát vědět písemně nebo telefonicky (SMS) na číslo 720 328 154 nejméně den předem.

Platby školní družina

Nepřihlášený