Střední škola pro sluchově postižené

Střední škola nabízí studium dvou maturitních oborů.

Gymnázium

IZO: 000 638 226

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium

Forma studia: čtyřleté denní studium s maturitou

Profil absolventa gymnázia

Všichni absolventi jsou připraveni ke složení obou částí maturitní zkoušky. Mohou studovat na vysokých školách, vyšších odborných školách, nebo se aktivně zapojit do pracovního procesu.

Informační služby

IZO: 000 638 226

Obor: 72-41-M/01 Informační služby

Forma studia: čtyřleté denní studium s maturitou

Profil absolventa oboru Informační služby

Studium připravuje absolventy pro práci s informačními systémy. Absolvent umí pracovat s daty a s databázemi a využívat informací v nich obsažených. Ovládá běžné textové i tabulkové editory. Třídí a zpracovává informace, navrhuje webové stránky a realizuje je. Vytváří prezentace na zadané téma. Umí vyhotovovat běžné písemnosti v normalizované úpravě.

Absolvent oboru Informační služby a grafika se uplatní zejména ve funkcích středních odborných pracovníků ve veřejné správě i v informačních střediscích, kulturních institucích a ve všech organizacích pracujících s informačními systémy.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky se může ucházet o přijetí k dalšímu vzdělávání jak na vyšší odborné škole, tak i na školách vysokých.

Škola nabízí mimopražským žákům ubytování v internátu.

Nepřihlášený