Mateřská škola pro sluchově postižené

Připravujeme děti s těžkými komunikačními deficity na výchovu a vzdělávání na ZŠ s orální výukou. Poskytujeme intenzivní individuální logopedickou péči.

Příjímáme děti

• přijímány jsou přednostně děti se sluchovou vadou, u nichž je předpoklad rozvoje mluvené řeči,
• dále přijímáme děti s těžkou řečovou vadou, u nichž převažují speciální vzdělávací potřeby v oblasti řeči, (primárně nesouvisející např. s hyperkinetickým syndromem, autismem apod.), které nenavštěvují jinou Mtš


dále děti které:
• mají návyk používat kompenzační pomůcky
• dodržují základní hygienické návyky

Vzdělávání, logopedie a veškeré hravé aktivity dětí v naší mateřské škole probíhají pod vedením speciálních pedagogů a logopedů.

Provozní doba:

  • Pondělí – pátek 6.30 - 17.00
Nepřihlášený