Internát

Žáci jsou ubytováni v dvou až třílůžkových pokojích. Jsou rozděleni do výchovných skupin, kde je maximálně deset dětí s vychovatelkou. Přípravu na vyučování posiluje asistent pedagoga.

Pro děti je zajištěno stravování 5x denně.

Cena za ubytování a stravování se vypočítává dle zákona č. 108/2005 Sb.

Při vybavování internátu se snažíme o vytváření rodinného prostředí. Herny pro jednotlivé výchovné skupiny jsou zařízené jako obývací pokoj s televizí a videem. V některých hernách mají děti k dispozici počítač s připojením na internet. V prostorách internátu je k dispozici wifi připojení. Žáci si mohou půjčovat knihy ve školní knihovně, k dispozici mají i předplacené časopisy pro děti a mládež. V odpoledních hodinách mají spolu s vychovatelkou přístup do tělocvičny a na školní hřiště, umístěné ve dvoře školy.

V době pobytu na internátě se žáci mohou zúčastnit různých kulturních a sportovních akcí, jsou pro ně připraveny výjezdy po Praze i mimo Prahu. Mohou se zapojit i do různých soutěží sluchově postižených nebo jinak handicapovaných dětí.

Samostatnou skupinu s vlastním režimem tvoří žáci střední školy. Žáci mohou využít podpory asistenta pedagoga při přípravě na vyučování.

Zvací dopis

Platby ve školním roce 2023/2024

Při nástupu do internátu nezapomeňte vyplnit souhlas se zpracováním osobních údajů žáka. Formulář pro žáky do 15-ti let ZDE. Formulář pro žáky starší než 15 let ZDE.
 

Nepřihlášený