ESF Fondy

Škola je příjemcem podpor poskytovaných EU v rámci Evropských sociálních fondů pro školní rok 2021/2022 a 2022/2023 v oblasti Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Implementace KAP 2

Erasmus+

 

 

Škola byla podpořena v oblasti odborného vzdělávání z EU formou grantu na uskutečnění mobility žáků Erasmus+ pro odborné vzdělávání v částce 31 000 Euro.

Nepřihlášený