Upozorňujeme na změnu termínu konání jednotné přijímací zkoušky.
První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na
4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června, druhý náhradní termín na 3. června 2021.

Nepřihlášený