Opatření obecné povahy MŠMT k přijímací zkoušce - dodatek - odkaz ZDE

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na 1 škole a na 1 se nedostavil, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí řediteli školy do 14. 5. 2021, že ji bude konat (potvrzovat nemusí ten uchazeč, který se již řádně omluvil).
  2. Již uplatněný zápisový lístek může uchazeč ve školním roce 2020/2021 přenést, pokud byl přijat v náhradním termínu.
Nepřihlášený