Nadační fond TÓN

Fond je zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 413/01.

IČO: 45772029
DIČ: CZ45772029
Sídlo: 120 00 Praha 2, Ječná 27
Číslo účtu: 1939909369/ 0800

Účel Nadačního fondu TÓN:

Shromažďování finančních prostředků pro podporu žáků a studentů Gymnázia, střední odborné školy, základní a mateřské školy pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27, a to zabezpečováním pomůcek, zlepšováním podmínek pobytu dětí na internátě, poskytováním nadačního příspěvku žákům a studentům, přispíváním na ozdravné a vzdělávací pobyty žáků a studentů v tuzemsku i zahraničí (včetně pedagogického doprovodu), atd.

Ze získaných prostředků Nadační fond TÓN pořádá, spoluorganizuje a financuje kulturní, společenské, sportovní a vzdělávací akce.

Do fondu je možné přispívat pro rozvoj dětí a žáků školy.

 

 

Firma přispěla Nadačnímu fondu TÓN částkou 5000Kč

Děkujeme firmě COOP za dar ve výši 100 000Kč
Nepřihlášený