KAP 2   - Celoměstské granty

Škola byla podpořena z grantů Hl. m. Prahy:
  • v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků částkou 35 000,- 
  • v oblasti Zahraniční mobility žáků na účast na výměnném pobytu v partnerské škole Margarethe von Witzleben v Berlíně 22 000,- 
  • v oblasti primární prevence potom částkou 30 500,-
 
Nepřihlášený