Speciálně pedagogické centrum

Kontakty:

 • PaedDr. Karla Svobodová (speciální pedagog)
 • e-mail: karla.svobodova(zavináč)jecna27.cz
 • tel: 222 517 077, 224 942 153
 • PhDr. Zoja Šedivá PhD. (psycholog)
 • e-mail: zoja.sediva(zavináč)jecna27.cz
 • 224 942 153
 • Mgr. Jana Bártová (psycholog)
 • e-mail: jana.bartova(zavináč)jecna27.cz
 • 728 086 349
 • Mgr. Petra Rejtárková (psycholog)
 • e-mail: petra.rejtarkova(zavináč)jecna27.cz
 • 224 942 153
 • PhDr. Vratislava Peško (speciální pedagog)
 • 224 942 153
 • e-mail: vratislava.pesko(zavináč)jecna27.cz
 • Mgr. Lucie Marková (speciální pedagog)
 • e-mail: lucie.markova(zavináč)jecna27.cz
 • 778 882 232

 

Činnost SPC zajišťuje speciální pedagog a psycholog. SPC poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem s poruchou komunikace na podkladu vady sluchu nebo poruchy řeči.

Zajišťuje:

 • Speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku
 • Speciální výchovu dítěte se sluchovým postižením v raném věku
 • Logopedickou péči o děti s kochleárním implantátem
 • Logopedickou péči o děti se sluchovým postižením ve spolupráci s rodinou
 • Doporučení vhodných metod výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým postižením; posouzení vhodnosti integrace
 • Vypracování podkladů a doporučení pro školy (odborný posudek, doporučení integrace, posudek uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky atd. dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)
 • Poradenskou službu integrovaným dětem, žákům a studentům a jejich rodičům (zákonným zástupcům)
 • Metodickou a odbornou pomoc pedagogům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, případně pedagogům volného času či institucí s celodenní péčí při integraci dítěte či studenta se sluchovým postižením
 • Psychologickou diagnostiku - zařazení do vhodného typu školy, funkčnost integrace, kariérové poradenství dětí a studentů se SP
 • Psychologické poradenství (problémy dětí se SP ve výchovně-vzdělávacím procesu)

Oblast působení SPC je Praha a Středočeský kraj. V jednotlivých případech není regionální příslušnost rozhodující.

Nepřihlášený