Speciálně pedagogické centrum

Kontakty:

PaedDr. Karla Svobodová (speciální pedagog)
e-mail: karla.svobodova(zavináč)jecna27.cz
tel: 737 794 394, 222 517 077
pondělí, pátek

PhDr. Zoja Šedivá PhD. (psycholog)
e-mail: zoja.sediva(zavináč)jecna27.cz
tel: 737 912 919, 224 942 153
středa, čtvrtek

Bc. Kristýna Šimralová (psycholog)
e-mail: kristyna.simralova(zavináč)jecna27.cz
tel: 224 942 153
pondělí, úterý, pátek

Mgr. Petra Rejthárková (psycholog)
e-mail: petra.rejtharkova(zavináč)jecna27.cz
tel: 737 795 063, 224 942 153
pondělí - pátek 8.00 - 11.00

PhDr. Vratislava Peško (speciální pedagog)
e-mail: vratislava.pesko(zavináč)jecna27.cz
tel: 777 482 430
úterý - pátek

Mgr. Lucie Marková (speciální pedagog)
e-mail: lucie.markova(zavináč)jecna27.cz
tel: 778 882 232
úterý - pátek

 

Činnost SPC zajišťuje speciální pedagog a psycholog. SPC poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou péči dětem s poruchou komunikace na podkladu vady sluchu nebo poruchy řeči.

Zajišťuje:

  • Speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku
  • Speciální výchovu dítěte se sluchovým postižením v raném věku
  • Logopedickou péči o děti s kochleárním implantátem
  • Logopedickou péči o děti se sluchovým postižením ve spolupráci s rodinou
  • Doporučení vhodných metod výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým postižením; posouzení vhodnosti integrace
  • Vypracování podkladů a doporučení pro školy (odborný posudek, doporučení integrace, posudek uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky atd. dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)
  • Poradenskou službu integrovaným dětem, žákům a studentům a jejich rodičům (zákonným zástupcům)
  • Metodickou a odbornou pomoc pedagogům mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, případně pedagogům volného času či institucí s celodenní péčí při integraci dítěte či studenta se sluchovým postižením
  • Psychologickou diagnostiku - zařazení do vhodného typu školy, funkčnost integrace, kariérové poradenství dětí a studentů se SP
  • Psychologické poradenství (problémy dětí se SP ve výchovně-vzdělávacím procesu)

Oblast působení SPC je Praha a Středočeský kraj. V jednotlivých případech není regionální příslušnost rozhodující.

Nepřihlášený