ESF Fondy

V rámci výzev OP VVV získala škola Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 z Evropských sociálních fondů celkem 1 014 902,- Kč.

Tyto peníze budou v rámci dvou projektů ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. a ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I využity na školení v rámci DVPP pro učitele MŠ, ZŠ i SŠ a dále na aktivity spojené se vzájemnou podporou učitelů ve formě náslechů, hospitací, tandemové výuky a vzájemné spolupráce učitelů a na realizaci extrakurikulárních aktivit, konkrétně realizaci čtenářského klubu, klubu deskových her a na přípravu setkávání pedagogů MŠ s rodiči. Cílem setkávání je seznámení rodičů s postupy při rozvoji komunikace jejich dětí, a to formou seznámení se s materiály a s postupy práce pedagogů MŠ.

Nepřihlášený