Aktuality

Informace o provozu školy v pondělí 27. listopadu

V Praze dne 21.11.2023

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,          

dne 27. listopadu 2023 vyhlašuje naše škola pro žáky základní a střední školy ředitelské volno. Mateřská škola a internát budou z technických a organizačních důvodů uzavřeny.
Důvodem je zapojení většiny zaměstnanců do stávky, jejímž cílem je udržení kvality vzdělávání na naší škole.

Dle našeho názoru je nezbytné:

  • zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na příští školní rok
  • nepřipustit snižování objemu finančních prostředků v kapitole přímých výdajů
  • zabránit nekoncepčním zásahům do vzdělávací soustavy
    V případě zrušení stávky bude ředitelské volno odvoláno.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Olga Maierová, Ph. D.

ředitelka školy

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                                  

Nepřihlášený