Aktuality

Organizace zahájení prezenční výuky od 12. 4.

Zahájení prezenční výuky v pondělí 12. 4.

Žáci se dostaví do školy dle časového rozpisu. Výjimkou jsou žáci internátní, a žáci, jejichž čas příchodu je navázán na dopravní spojení z větší vzdálenosti. Příjezd do internátu je pro všechny žáky až v pondělí.

Všichni žáci budou mít v budově školy chirurgickou roušku.

Žáci budou při příchodu do školy testováni antigenním testem Lepu Rapid Medical. Testování se bude dále opakovat pravidelně každé pondělí a každý čtvrtek.

Testování bude probíhat ve vstupní hale. Prosíme, aby všichni na místě dbali organizačních pokynů pracovníků školy.

Bude-li žák pozitivně testován, bude umístěn do izolace a po vyrozumění zákonných zástupců opustí budovu školy. Žádáme proto rodiče, aby v době testování byli dostupní na telefonu, uvedeném ve školní matrice.

Žáci, jejichž rodiče odmítnou pravidelné testování, zůstávají v domácím vzdělávání. Škola pro tyto žáky již nebude realizovat on-line výuku, vzdělávání bude probíhat formou zadávání domácí práce.

Po testování žáci odchází do svých kmenových tříd.

 

Příchod do školy I. stupeň

Žáci 1. stupně do školy přijdou od 7.30 do 8.00 (kromě žáků 6. tříd, ti jsou zahrnuti v časovém rozpisu pro 2. stupeň).

Provoz ranní družiny je omezen na žáky 1. a 2. tříd.

Žáky 1. a 2. třídy do školy vždy doprovodí rodiče, kteří budou asistovat při testování.
U starších žáků 1. stupně doporučujeme doprovod vzhledem k testování také zvážit.

 

 

Příchod do školy II. stupeň a 6. třídy

8.00 – 6.A, 6.B

8.10 – 7.A, 7.B

8.20 – 8.A, 8.B

8.30 – 10.B

9.40 – 9., 10.A

Doržujte prosím uvedené časy příchodu do školy!

 

Obědy

V pondělí mají všichni žáci automaticky odhlášené obědy. Během první hodiny bude zjištěn zájem o pondělní oběd a zájemcům bude přihlášen.
Od úterý se vrátíme do běžného režimu - žáci mají oběd přihlášený a při nepřítomnosti je třeba oběd odhlásit.

Nepřihlášený