Aktuality

Režim školy od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci, 

všem vám přejeme šťastný rok 2021, prožitý ve zdraví a v radosti.

4. ledna zahájíme školu v následujícím režimu:

Mateřská škola: je v provozu bez omezení od 6.45 - do 16.30 - první týden
                                                                         od 6.45 - do 17.00 - druhý a následující týden 
                                                                         v pátek 29.1. (pololetní prázdniny) od 6.45 - do 13.00 - bez spaní
                                                                         hygienická opatření - roušky, dezinfekce
                                                                         první týden není dovolen vstup rodičů do prostoru šaten a školy - děti si                                                                                   přebírají a odvádějí učitelky

Základní škola: je plně v provozu od 7.40 - do ukončení vzdělávání v daný den - včetně odpoledního vyučování, je omezena tělesná výchova a hudební výchova. Rozvrh platí tak, jak je uveden od začátku školního roku. 
Klasifikace žáků (včetně zameškaných hodin) bude ukončena ke dni 26.1.

Střední škola: v týdnu 4. - 8. 1. - bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu, který platil v říjnu v době                                                             distančního vzdělávání (nikoli ten, který byl před Vánocemi)
                         V dalších týdnech se bude SŠ vzdělávat dle aktuálních vládních nařízení. 

SPC: provoz SPC je beze změny, nadále poskytuje služby jak dětem a žákům školy, tak i žákům integrovaným

Internát: je v provozu od neděle 3. 1. od 16.30
                internátní ubytování se neposkytuje žákům SŠ v týdnu 4. - 8. 1., v dalších týdnech pak dle vládních                                        nařízení

Školní jídelna: je v provozu beze změny 

Školní družina: je v provozu denně od 7.00 do 7.30 - ranní družina
                          od 11.40 do 17.00 - odpolední družina
                          v pátek 29. 1. je v provozu pouze pro žáky 1. - 3. třídy - od 7.00 - do 13.00 - včetně oběda 

Nepřihlášený