Aktuality

Režim školy od středy 14. 10.

Od středy 14. 10. pokračuje výuka na základní škole dle běžného rozvrhu, bez odpoledního vyučování a bez hodin tělesné výchovy.
Vyučování na I. stupni končí po 5. vyučovací hodině, na II. stupni nejpozději po 6. hodině.

Mateřská škola, školní družina i internát jsou v běžném provozu.

Střední škola pokračuje v distančním vzdělávání. Praktická prezenční výuka se také nahrazuje výukou distanční.

Nepřihlášený