Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Gymnázium, Střední odborná škola,
Základní škola a Mateřská škola
pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27

Ječná 27, Praha 2, 120 00, Czech Republic

Připravit žáky pro život tak, aby se stali nezávislými a úspěšnými lidmi.

Historie školy

Škola vznikla v roce 1945. Od roku 1969 funguje Gymnázium pro mládež s vadami sluchu. V letech 1971 – 1979 proběhla rekonstrukce školy: v té době byla škola přemístěna do ulice pplk. Sochora, Praha 7 a internát do Ostrovní ulice. Původní projekt předpokládal přijímání sluchově postižených dětí se stupněm sluchové vady – nedoslýchavých. To bylo obsaženo i v názvu mateřské a základní školy.

Postupně byly vychovávány a vzdělávány děti s těžšími sluchovými vadami. Vždy se však jednalo a jedná o školu s orálním programem. V roce 1998 byl název změněn na Speciální školy pro sluchově postižené. Od roku 2005 měla škola název Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené.

Od školního roku 2012 – 2013 byla střední škola rozšířena o obor Informační služby a škola nese název Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27.